18. Madde Uygulaması İlanı

İlçemiz Bahçeli Mahallesi tapunun 4 pafta 80, 92, 1168, 1201, 1202 ve 1203 parselleri için yapılan arsa ve arazi düzenleme dosyası 23.06.2020 tarih ve 2020-43 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmış olup, bahse konu olan arsa ve arazi düzenlemesinin karar ve ekleri 26.06.2020 ile 26.07.2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile Belediyemiz ilan tahtasına asılmıştır.  26.06.2020…

18. Madde Uygulaması İlanı

           İlçemiz Sütlüce Mahallesi tapunun 1 pafta 753, 754, 746, 892, 893, 894, 941 ve 942 parselleri için yapılan arsa ve arazi düzenleme dosyası 16.06.2020 tarih ve 2020-41 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmış olup, bahse konu olan arsa ve arazi düzenlemesinin ekte sunulan ilan metninin, karar ve ekleri 26.06.2020 ile 26.07.2020 tarihleri arasında…