İlçemizdeki Binaların Adres ve Numaralandırma Çalışması Tamamlandı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında Dereli ilçe genelindeki cadde, sokak ve bina kapı numaralarına yönelik adres güncellemeleri tamamlandı. Söz konusu çalışmalar neticesinde adreslerde değişiklik olması sebebiyle vatandaşlarımızın olumsuz yönde etkilenmemesi için gerekli kontrollerini yapmaları rica olunur.   Sütlüce Mahallesi   Dereli Mahallesi  …

Dereli Belediyesi Mayıs 2021 Ayı Meclis Toplantı İlanı

  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca  18 Mayıs 2021 Salı  günü saat  09.30’da   Belediye toplantı  salonunda  toplanması kararlaştırılmıştır.   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur.  05  / 05 /2021   Kazım Zeki ŞENLİKOĞLU Belediye…

18. Madde Uygulaması İlanı

İlçemiz Bahçeli Mahallesi 103, 1172, 1173, 1198, 1199 ve 1200 parseli kapsayan kısımda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi gereğince hazırlanan arsa ve arazi düzenlemesi 15/12/2020 tarih ve 2020-77 karar numaralı Encümen Kararı ile onaylanmış olup, 29/12/2020 – 29/01/2021 tarihleri arasında 30 gün süre ile belediyemiz ilan tahtasına asılmıştır. 29/12/2020  

İmar Planı Değişikliği İlanı

      Tapuda Giresun ili, Dereli ilçesi, Sütlüce Mahallesi 175 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller ve 893, 894, 941 ve 942 parsellerini kapsayan alan için hazırlanan  imar plan tadilatı dosyası 02/11/2020 tarih ve 2020-67 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, 05/11/2020-05/12/2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile belediyemiz ilan tahtasına asılmıştır.  …

İmar Planı Değişikliği Duyurusu

İlçemiz Dereli Mahallesi G40-B-24-C-3-D pafta 190 ada 3 parsel, 191 ada 3 parsel,192 ada 1 parsel ve 266 ada 3 parseli kapsayan kısımda bulunan Küçük Sanayi Sitesi alanında yapı yüksekliği artırılması için hazırlanan imar planı tadilatı dosyası  05/08/2020 tarih ve 2020-51 karar numaralı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, 12.08.2020-12.09.2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile…

18. Madde Uygulaması İlanı

İlçemiz Bahçeli Mahallesi tapunun 4 pafta 80, 92, 1168, 1201, 1202 ve 1203 parselleri için yapılan arsa ve arazi düzenleme dosyası 23.06.2020 tarih ve 2020-43 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmış olup, bahse konu olan arsa ve arazi düzenlemesinin karar ve ekleri 26.06.2020 ile 26.07.2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile Belediyemiz ilan tahtasına asılmıştır.  26.06.2020…

18. Madde Uygulaması İlanı

           İlçemiz Sütlüce Mahallesi tapunun 1 pafta 753, 754, 746, 892, 893, 894, 941 ve 942 parselleri için yapılan arsa ve arazi düzenleme dosyası 16.06.2020 tarih ve 2020-41 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmış olup, bahse konu olan arsa ve arazi düzenlemesinin ekte sunulan ilan metninin, karar ve ekleri 26.06.2020 ile 26.07.2020 tarihleri arasında…