18. Madde Uygulaması İlanı

İlçemiz  Dereli Mahallesi 473, 497, 498, 499, 500, 501, 504, 505, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552,…

18. Madde Uygulaması İlanı

Giresun İli, Dereli İlçesi, Sütlüce Mahallesi 863, 864, 927, 928 ve 929 numaralı parselleri kapsayan kısımda düzenlenen, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereğince hazırlanan arsa ve arazi düzenlenmesi 05.10.2021 tarih ve 2021­62 karar numaralı Encümen Kararı ile onaylanmış olup 17.11.2021 ­- 17.12.2021 tarihleri arasında 30 gün süre ile Belediyemiz ilan tahtasında askıya çıkarılmıştır.  …

Dereli Belediye Başkanlığının Mayıs 2022 Ayı Meclis Toplantı İlanı

  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN     Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca  09 Mayıs 2022 Pazartesi  günü saat  09.30’da   Belediye başkanlık odasında   toplanması kararlaştırılmıştır.   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur.  28 / 04/2022   Kazım Zeki ŞENLİKOĞLU Belediye…

18. Madde Uygulaması Duyurusu

Giresun İli, Dereli İlçesi, Sütlüce Mahallesi 175 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ile 893, 894, 941, 942, 944 numaralı parselleri kapsayan kısımda düzenlenen, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi gereğince hazırlanan arsa ve arazi düzenlenmesi 21/09/2021 tarih ve 2021-57 Karar numaralı Encümen Kararı ile onaylanmış olup 30.09.2021 – 30.10.2021 tarihleri arasında…

İlave İmar Planı Duyurusu

Tapuda Giresun ili, Dereli ilçesi, Kuşluhan Mahallesi  G40C05A3D, G40C05A4A, G40C05A4C, G40C05A4D, G40C05D1A, G40C05D1B, G40C05D2A, G40C04B3B, G40C04B3C ve G40C04C2B paftaları üzerinde yapılması düşünülen ilave imar planı öneri dosyası 10/09/2021 tarih ve 2021/45 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup 13.09.2021-13.10.2021 tarihleri arasında 30 gün süre ile belediyemiz ilan tahtasına 30 gün süre ile belediyemiz ilan panosunda askı…

İmar Planı Değişiklik Duyurusu

Tapuda Giresun ili, Dereli ilçesi, Sütlüce Mahallesi G40C05A4A ve G40C05A4B pafta 12 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu kısımda imar adası üzerindeki imar plan tadilatı dosyası 07/07/2021 tarih ve 2021/39 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, 07.09.2021-07.10.2021 tarihleri arasında 30 gün süre ile belediyemiz ilan tahtasına asılmıştır.    

İmar Planı Değişiklik Duyurusu

Tapuda Giresun ili, Dereli ilçesi, Dereli Mahallesi G40B24C3D ve G40B24C3C pafta 50 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu kısımda imar adası üzerindeki imar plan tadilatı dosyası 07/07/2021 tarih ve 2021/37 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, 02.09.2021-02.10.2021 tarihleri arasında 30 gün süre ile belediyemiz ilan tahtasına asılmıştır.  

18. Madde Uygulaması İlanı

İlçemiz Sütlüce Mahallesi 91, 104 134, 156, 944, 946 ve 947 parseli kapsayan kısımda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi gereğince hazırlanan arsa ve arazi düzenlemesi 21.09.2021 tarih ve 2021-58 karar numaralı Encümen Kararı ile onaylanmış olup, 30.09.2021- 30.10.2021 tarihleri arasında 30 gün süre ile belediyemiz ilan tahtasına asılmıştır. 30.09.2021

İlçemizdeki Binaların Adres ve Numaralandırma Çalışması Tamamlandı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) projesi kapsamında Dereli ilçe genelindeki cadde, sokak ve bina kapı numaralarına yönelik adres güncellemeleri tamamlandı. Söz konusu çalışmalar neticesinde adreslerde değişiklik olması sebebiyle vatandaşlarımızın olumsuz yönde etkilenmemesi için gerekli kontrollerini yapmaları rica olunur.   Sütlüce Mahallesi   Dereli Mahallesi  …