Dereli Belediye Başkanlığından Mart 2019 Ayı Meclis Toplantı İlanı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN             Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca  04 Mart 2019 Pazartesi  günü saat  09.30’da   Belediye toplantı  salonunda  toplanması kararlaştırılmıştır.   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur. 25  / 02 /2019 GÜNDEM…

Plan Tadilatı Duyurusu

İlçemiz Sütlüce Mahallesi 759, 960, 961, 962, 963, 964, 965 ve 40 parsellerde hazırlanan UİP-14913,3 PİN numaralı imar plan tadilatı dosyası 03/10/2018 tarih ve 2018-63 Meclis Kararı ile onaylanmış olup, karar ve eklerinin 13.11.2018-13.12.2018 tarihleri arasında 30 gün süre ile belediyemiz ilan tahtasına asılmıştır.  

Plan Tadilatı Duyurusu

  İlçemiz Dereli Mahallesi 518, 519, 520, 521, 522, 523, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 504, 505, 102 ada 1,2,3,4; 121 ada 1,2 parseller ve  107 ada 10,11,473,509,510; 118 ada 3,4,5,7,8,9,12,17  parsellerde hazırlanan  imar plan tadilatı dosyası 03/10/2018 tarih ve 2018-62 Meclis Kararı ile onaylanmış olup, karar ve ekleri 13.11.2018-13.12.2018 tarihleri arasında…

Plan Tadilatı Duyurusu

İlçemiz Sütlüce Mahallesi 900-910-911 parsellerde hazırlanan UİP-14913,1 PİN numaralı imar plan tadilatı dosyası 10/09/2018 tarih ve 2018-58 numaralı Meclis Kararı ile onaylanmış olup; ilan metni, karar ve ekleri 08.11.2018-08.12.2018 tarihleri arasında 30 gün süre ile Belediyemiz ilan tahtasına asılmıştır. 08.11.2018  

Belediye Başkanlığından Aralık 2018 ayı Meclis Toplantı İlanı

                        T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca  03 Aralık 2018 Pazartesi  günü saat  09.30’da   Belediye toplantı  salonunda   toplanması kararlaştırılmıştır. Belirtilen gün…

YAYLA EVLERİNDE ERZAK BIRAKMAYINIZ

İlçemiz sınırları içerisinde oba/yayla evlerinde bölücü terör örgütünün (PKK/KCK) kış dönemlerinde barınmalarını kolaylaştıracak yaşam malzemeleri ve erzak ile pil, akü, güneş paneli ve benzeri malzemelerin bırakılmaması, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi gereği yaylaların boşaltılmasına müteakip tüm yaylaların muhtarlıklar ve jandarma devriyeleri vasıtasıyla kontrol edilerek genelge hükümlerine uymayan yayla sakini ev sahipleri hakkında yasal işlemlerin yapılacağı tüm ilçemiz…

18. Madde Uygulaması İlanı

İlçemiz Dereli Mahallesi tapunun 473, 509, 510, 511, 1241, 1258, 107 ada 12 ve 107 ada 9 nolu parseller için 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi kapsamında hazırlanan arazi ve arsa düzenlemesi dosyası 17.07.2018 tarihli ve 38 nolu Encümen Kararı ile onaylanmış olup, bahse konu olan arsa ve arazi düzenlenmesinin karar ve ekleri 02.08.2018 ile…

18. Madde Uygulaması İlanı

İlçemiz Dereli Mahallesi tapunun 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544 ve 545 nolu parseller için 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi kapsamında hazırlanan arazi ve arsa düzenlemesi dosyası 17.07.2018 tarihli ve 37 nolu Encümen Kararı ile onaylanmış olup, bahse konu olan arsa ve arazi düzenlenmesinin karar ve ekleri 02.08.2018 ile 02.09.2018…