İmar Planı Değişikliği İlanı

      Tapuda Giresun ili, Dereli ilçesi, Sütlüce Mahallesi 175 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller ve 893, 894, 941 ve 942 parsellerini kapsayan alan için hazırlanan  imar plan tadilatı dosyası 02/11/2020 tarih ve 2020-67 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, 05/11/2020-05/12/2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile belediyemiz ilan tahtasına asılmıştır.  …

İmar Planı Değişikliği Duyurusu

İlçemiz Dereli Mahallesi G40-B-24-C-3-D pafta 190 ada 3 parsel, 191 ada 3 parsel,192 ada 1 parsel ve 266 ada 3 parseli kapsayan kısımda bulunan Küçük Sanayi Sitesi alanında yapı yüksekliği artırılması için hazırlanan imar planı tadilatı dosyası  05/08/2020 tarih ve 2020-51 karar numaralı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, 12.08.2020-12.09.2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile…

18. Madde Uygulaması İlanı

İlçemiz Bahçeli Mahallesi tapunun 4 pafta 80, 92, 1168, 1201, 1202 ve 1203 parselleri için yapılan arsa ve arazi düzenleme dosyası 23.06.2020 tarih ve 2020-43 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmış olup, bahse konu olan arsa ve arazi düzenlemesinin karar ve ekleri 26.06.2020 ile 26.07.2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile Belediyemiz ilan tahtasına asılmıştır.  26.06.2020…

18. Madde Uygulaması İlanı

           İlçemiz Sütlüce Mahallesi tapunun 1 pafta 753, 754, 746, 892, 893, 894, 941 ve 942 parselleri için yapılan arsa ve arazi düzenleme dosyası 16.06.2020 tarih ve 2020-41 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmış olup, bahse konu olan arsa ve arazi düzenlemesinin ekte sunulan ilan metninin, karar ve ekleri 26.06.2020 ile 26.07.2020 tarihleri arasında…

İmar Plan Tadilatı Duyurusu

İlçemiz Sütlüce Mahallesi 1 pafta 5 parseli kapsayan imar adası için hazırlanan UİP-14913,7 PİN no’lu imar plan tadilatı dosyası 10/01/2020 tarih ve 2020-19 sayılı Meclis Kararı ile onaylanmış olup, karar ve ekleri 22/01/2020-22-02-2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. 22/01/2020  

Dereli Belediye Başkanlığı Aralık 2020 Ayı Meclis Toplantısı İlanı

    BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca  01 Aralık  2020  Salı   günü saat  09.30’da   Belediye başkanlık makamında  toplanması kararlaştırılmıştır.   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur.   25  / 11 /2020 Kazım Zeki ŞENLİKOĞLU Belediye…

YAYLA EVLERİNDE ERZAK BIRAKMAYINIZ

İlçemiz sınırları içerisinde oba/yayla evlerinde bölücü terör örgütünün (PKK/KCK) kış dönemlerinde barınmalarını kolaylaştıracak yaşam malzemeleri ve erzak ile pil, akü, güneş paneli ve benzeri malzemelerin bırakılmaması, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi gereği yaylaların boşaltılmasına müteakip tüm yaylaların muhtarlıklar ve jandarma devriyeleri vasıtasıyla kontrol edilerek genelge hükümlerine uymayan yayla sakini ev sahipleri hakkında yasal işlemlerin yapılacağı tüm ilçemiz…