COĞRAFYA

Dereli ilçemiz Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Giresun ilinin güneyinde, Giresun-Şebinkarahisar karayolunun 32 nci km.sinde, Karadeniz sahilinden ise28 km. içerde Aksu vadisi üzerinde kurulmuş ve ilçe merkezinin ortasından Aksu deresi geçmektedir.

İlçemiz yüzey şekilleri bakımından çok dağlık ve engebeli bir yapıya sahiptir. İlçemizin denizden yüksekliği199 metreolup, bazı kesimlerde 3000 metreye kadar ulaşmaktadır. İlçemizin yüzölçümü 820 km2.’dir.

DAĞLAR

Doğu Karadeniz Dağları’nın orta kesimleri il sınırları içerisinde yer almakta olup Giresun Dağları adıyla bilinir ve yer yer2.000 m yüksekliğe ulaşırlar. Derin vadilerle parçalanmış Giresun Dağları üzerinde eski buzuların açığı topoğrafik formların yanısıra buzul göllerine de rastlanmaktadır. İl sınırlarında yeralan önemli yükseltiler şunlardır: Abbas Musa Dağı (3.331 m), Gavur Dağı (3.248 m), Küçükkor Dağı(3.044 m), Cankurtaran Dağı (3.278 m)

AKARSULAR
Kuzey Anadolu Dağları’nın kaynaklanan pek çok akarsu ili güneyden kuzeye geçerek Karadeniz’e dökülmektedir. Aksu Deresi, bu nehirlerin önemlileridir.

GÖLLER
 İlçemiz sınırları içerisinde önemli bir göl olmamakla birlikte Karagöl Dağı üzerinde ” Karagöl ve yine Sağrak Gölü ” gibi küçük buzul göllerine rastlanmaktadır.

NÜFUS

Şehir Merkezinin Nüfusu: 6043

Toplam Nüfus: 21319