YAPI RUHSATI BELGELERİ
1) En az 1 sene içerisinde alınmış imar durumu.
2) Projeler (mimari, statik, elektrik, sıhhi, asansör, jeolojik rapor vs.) Toplam yapı inşaat alanı 200 m2‘yi  geçmiş ise, projelerin Yapı Denetim projelerin yapı denetim onaylı olması gerekir.)
3)Müteahhitlik sözleşmesi.(Noter tasdikli)
4)Şantiye şefi sözleşmesi. (Noter tasdikli)
5)İmar müdürlüğü tarafından hesaplanan harç ücreti makbuzu.
6)Dilekçe.
NOT: Ruhsat alındıktan sonra inşaatın her aşamasında temel, zemin ve kat vizeleri teslim edilmesi zorunludur.

 

Yapı Ruhsatı Dilekçe Örneği