GİRESUN İLİ  DERELİ  İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TAPLOSU

 


S
IRA NO

 

VADANDAŞA SUNULAN

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Yapı Kullanım izin Belgesi

 

1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi

2- Cins Değişikliği Yazısı

3- SSK’dan ilişiksiz Belgesi,

4- Dereli Belediyesinden Numarataj Yazısı,

5- Malmüdürlüğünden borcu yoktur yazısı

6- Harç ve Ücretler

7- Mal Sahipleri Taahhütnamesi

8- İskân Dilekçesi

1 GÜN
 

 

2

 

Çap 1-Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- Harç Makbuzu

2  SAAT
3 İhale işlemleri 4734 Sayılı Kanununun 22-d ile yapılan ihalelerde

 

21 ve 19 ncu maddeleri ile yapılan ihalelerde  ( 10.ncu maddesinde istenen

Belgeler aranır)

7 GÜN

40 GÜN

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri: DERELİ BELEDİYESİ                                                                                     İkinci Müracaat Yeri: DERELİ BELEDİYESİ

İsim              :  Eyüp CİNAL                                                                                                            İsim              : K.Zeki ŞENLİKOĞLU

Unvan         :  Veteriner Hekim  ( Fen İşleri Müdür V.)                                                                     Unvan         : Belediye Başkanı

Adres           : Cumhuriyet cad.No: 2 –DERELİ                                                                                           Adres     : Cumhuriyet cad.No: 2-DERELİ

Tel                 : 04543813007                                                                                                         Tel          : 0454 3813007

Faks              : 04543813154                                                                                                         Faks       : 0 454 381 3154

E-Posta       :cerenveteriner@hotmail.com                                                                              E-Posta  : ecz.zeki@hotmail.com

 

 

 

 

4 Kuşat Ruhsat işleri 1- Kimlik Fotokopisi,

2- Sağlık Ocağı raporu

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4- 1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

10- İtfaiye Raporu,

1 SAAT
5

 

Cenaze, Defin 1-  Nüfus Kâğıdı,

2- Ölüm kaydı.

10 DAKİKA
6 Ölçü ve ayar işleri Ölçü Ayar beyannamesi alınması

(Her yılın Ocak ayında )

 5 DAKİKA
7 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları 1- Kimlik Fotokopisi,

2- Sağlık Ocağı raporu

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9-  Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

10- İtfaiye Raporu,

1 SAAT
 

8

 

Gıda Sicil Belgesi 1- Kimlik Fotokopisi,

2- Sağlık Ocağı raporu

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4-  1 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9-  Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

12-Sorumlu Yönetici Usta Eğitim belgesi

13-Kapasite Raporu

1,5 SAAT

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri        : DERELİ BELEDİYESİ                                                   İkinci Müracaat Yeri: DERELİ BELEDİYESİ

İsim                                      : Sabri PEKER                                                       İsim              : K.Zeki ŞENLİKOĞLU

Unvan                                 : Zabıta Komiseri                                                      Ünvan         : Belediye Başkanı

Adres                                  : Cumhuriyet cad.No: 2 –DERELİ                              Adres          : Cumhuriyet cad.No: 2-DERELİ

Tel                                        : 04543813007                                                         Tel             : 0454 3813007

Faks                                      : 04543813154                                                        Faks         : 0 454 381 3154

E-Posta                        : peker6365@hotmail.com                                                E-Post      : ecz.zeki@hotmail.com

 

 

 

 

 

9-

 

Asker ailelerine yapılan yardımlar (4109 sayılı kanun) 1-        Dilekçe

2-        Tahkikat evrakı

2 SAAT
 

 

 

10

 

 

 

Giderlerin ödenmesi 1-Harcama talimatı

2-Piyasa araştırma tutanakları

3-Fatura

4-İş bitim belgesi ve muayene kabul belgesi

Faturalar tarih sırasına göre sırayla ödenmektedir.
 

11

 

Su Abone İşlemleri  

1-Yapı kullanma izin belgesi

1 SAAT
 

 

 

12

 

 

Gelir tahsili işlemleri 1-Teslimat müzekkeresi

2-Tahsildar Gelir makbuzu

Bekletilmeden makbuz kesilerek tahsilat yapılmakta.

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri        : DERELİ BELEDİYESİ                                                                     İkinci Müracaat Yeri : DERELİ BELEDİYESİ

İsim                                      : Hasan GÜLENÇ                                                                                 İsim                                      : K.Zeki ŞENLİKOĞLU

Unvan                          : Belediye Başkan Yardımcısı (Mali Hizt.Müd.V.)             Unvan                                              : Belediye Başkanı

Adres                            : Cumhuriyet cad.No: 2 –DERELİ                                                                   Adres                                 : Cumhuriyet cad.No: 2-DERELİ

Tel                                        : 04543813007                                                                                  Tel                                     : 0454 3813007

Faks                                      : 04543813154                                                                                  Faks                                    : 0 454 381 3154

E-Posta                        : gulenc280@hotmail.com                                                        E-Posta                               : ecz.zeki@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Nikâh işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı,

2- Nüfus Kayıt Örneği,

3- Evlenme Beyannamesi,

4- Fotoğraf,

5- Sağlık Raporu,

6- İzin Belgesi.

1  SAAT

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

İlk Müracaat Yeri        : DERELİ BELEDİYESİ                                                              İkinci Müracaat Yeri     : DERELİ BELEDİYESİ

İsim                                      :  Şenol ÖZBEK                                                                                    İsim                                      : K.Zeki ŞENLİKOĞLU

Unvan                           :  Yazı İşleri Müdürü                                                                                               Unvan                                : Belediye Başkanı

Adres                            : Cumhuriyet cad.No: 2 –DERELİ                                                                   Adres                                : Cumhuriyet cad.No: 2-DERELİ

Tel                                        : 04543813007                                                                                  Tel                                   : 0454 3813007

Faks                                      :04543813154                                                                                   Faks                                   : 0 454 381 3154

E-Posta                        :senolozbek_28@hotmail.com                                                                E-Posta                             : ecz.zeki@hotmail.com