SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞERLER

SOSYAL YAŞAM

İlçemizin sosyal faaliyetlerle ilgili potansiyeli normal düzeydedir. Gerek Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce,  gerekse ilçede bulunan İlk ve orta öğrenim okullarınca yapılan müsamerelerde, tiyatro gösterileri, ses ve müzik yarışmaları gibi etkinlikler yapılmaktadır. Bu tür çalışmalara İlçemiz Belediyesinin de büyük katkısı bulunmaktadır. Ayrıca son 10 senedir Dereli Belediyesi öncülüğünde ve organizesinde şenlikler öncesi ilçe merkezinde bir hafta ücretsiz kültür ve sanat gösterileri yapılmaktadır.

KÜLTÜR

İlçemiz kültürel bakımdan oldukça zengindir. Yöre halkının çok uzun süreden beri yaşamında bir değişiklik olmadığından, bu güne dek süregelen örf ve adetlerine oldukça bağlıdırlar. Yöre insanının mahalli giysilerine bağlılığı sadece yaşlılarda görülmektedir. El  sanatları yapımına eskisi kadar olmasa bile, verilen emek büyüktür.

TARİHİ ESERLER 

İlçemizde tarihî eser olarak Maden köyünde bulunan Hisar Kalesi ve Meryemana Manastırı, Yavuzkemal beldesi, Kulakkaya mahallesinin güney batısında bulunan saray harabesinden ibaret, içinde muhtelif arkeolojik eserler barındıran Hanalanı Harabesi, Dereli Kuşluhan mahallesinde bulunan Cenevizlilere ait Kuşluhan Kalesi bulunmaktadır.

ULUSLARARASI KÜMBET KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

Yayla Festivalinin temelinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yaygın bir gelenek olan “Otçu Göçü” yatmaktadır. Yani Nisan ayından itibaren, obalara taşınmış yaylacıları geride (Cenik’te) bıraktıkları kişilerin genellikle Temmuz ayı içinde ki toplu gezi ve ziyaretlerine “Otçu Göçü” denir. Zaman olarak, cenikte mısır otunun alınması ve kazılması ile fındık toplama mevsiminin başlaması arasında kalan 15-20 günlük süredir. 1988 yılında yapılan “OTÇU GÖÇÜ ŞENLİĞİ” 1989 yılında “KÜMBET YAYLA ŞENLİĞİ’NE” dönüştürülmüştür. Daha sonra ise bu şenlikler “ULUSLAR ARASI KÜMBET KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ” olarak yapılmaya devam etmektedir. Kısa bir süre içinde büyük ilgi gören şenlik, her yıl Temmuz ayının ortalarında Cumartesi ve Pazar günleri Kümbet Yaylası’nın, Aymaç Mesiresi’nde 30-40 bine yakın insanın biraraya gelerek eğlenmesine, doğa ile başbaşa kalmasına, hatta uzun zamandır görüşmeyen insanların buluşup, hasret gidermesine zemin hazırlamaktadır. Festivalde çeşitli müzik, halk oyunları ve çeşitli yarışmalar yapılmaktadır. Yine festivalin en iddialı yarışmalarından birisi de “Yayla Ağalığı” seçimidir.

Kümbet Kültür ve Sanat festivali Giresun Valiliğinini himayelerinde, tamamıyla Dereli Belediyesi öncülüğünde ve organizesinde Dereli Kaymakamlığı’nın katkılarıyla yapılmaktadır. Festivalin amacı yöremizi her yönüyle tanıtıp katkı sağlamaktır.

BEKTAŞ YAYLA FESTİVALİ

İlk Bektaş Yayla festivali 1992 yılında yapılmıştır. Festivalde müzik etkinlikleri ve halk oyunları gösterileri ile “Yayla Ağalığı” yarışması büyük ilgi görmektedir. Festival yapılmasında ki amaç, yöremizi her yönü ile kamuoyuna tanıtmakla birlikte, festivale katılanları en iyi şekilde eğlendirmektir. Ayrıca, yöreyi en iyi şekilde tanıtıp, insanları yayla turizmine teşvik ederek, yöre ekonomisini canlandırmaktır.

Ayrıca İlçemizde her yıl Sağrak Gölü Şenliği Temmuz ayı içerisinde yapılmaktadır.