Plan Tadilatı Duyurusu

İlçemiz Sütlüce Mahallesi 759, 960, 961, 962, 963, 964, 965 ve 40 parsellerde hazırlanan UİP-14913,3 PİN numaralı imar plan tadilatı dosyası 03/10/2018 tarih ve 2018-63 Meclis Kararı ile onaylanmış olup, karar ve eklerinin 13.11.2018-13.12.2018 tarihleri arasında 30 gün süre ile belediyemiz ilan tahtasına asılmıştır.  

Plan Tadilatı Duyurusu

  İlçemiz Dereli Mahallesi 518, 519, 520, 521, 522, 523, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 504, 505, 102 ada 1,2,3,4; 121 ada 1,2 parseller ve  107 ada 10,11,473,509,510; 118 ada 3,4,5,7,8,9,12,17  parsellerde hazırlanan  imar plan tadilatı dosyası 03/10/2018 tarih ve 2018-62 Meclis Kararı ile onaylanmış olup, karar ve ekleri 13.11.2018-13.12.2018 tarihleri arasında…