Etik komisyonu Oluşturulması

T.C.
DERELİ BELEDİYESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı    :M.28.6.DER.0.10.(     )-                                                                                                    08 /  06  / 2009
Konu : Etik komisyonu Oluşturulması.

BAŞKANLIK MAKAMINA

13 Nisan 2005 gün ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29 ncu maddesinde “ Kurum ve Kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek ,personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur, yine etik komisyonunun ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir  “ denilmektedir.

Belediyemiz Etik Komisyonunun Yazı İşleri Müdürü Şenol ÖZBEK, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan GÜLENÇ ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni H.Tayfun AYDIN’dan oluşturulmasını  OLUR’larınıza arz ederim.

                                                                                                                                                                          Şenol ÖZBEK
Yazı İşleri Müdürü

O L U R
08/ 06 / 2009
K.Zeki ŞENLİKOĞLU
Belediye Başkanı