8 mart

Bir toplumun medeniyet düzeyinin en önemli belirleyicisi, kadın haklarına verilen değerdir. Aile kurumunun temel taşı olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarını sağlayacak şartları hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)”Kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgiyle muamele ediniz. Onlar hakkında Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız, onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onlarında sizin üzerinizde hakları vardır.” diyerek kadın haklarının önemini ve kadınlarımızın haklarının çiğnenmemesi gerektiğini belirtmiştir.

Toplumun temeli aileye, ailenin temeli ise kadınların varlığına bağlıdır. Her yönden gelişmiş toplumların arka planına baktığımızda aileyi huzurlu bir şekilde idare etmesini bilen kadınları görmekteyiz. Bütün fedakarlığı ile ailenin temel taşı olan kadınlarımız, huzurlu mutlu ve geleceğinden emin fertler yetiştirmek için olağan üstü gayret göstermektedir.

Kadınların emeği ve katkısı olmadan bir toplumun sağlıklı bir şekilde gelişmesi, kalkınması, demokratikleşmesi mümkün değildir.

Toplumun her kesiminde ve üstlendikleri her görevde takdire şayan bir şekilde sorumluluklarını yerine getiren kadınlarımıza çok şey borçlu olduğumuz bir gerçektir.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizdeki tüm kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’”nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

Kazım Zeki ŞENLİKOĞLU

Dereli Belediye Başkanı