Dereli Belediye Başkanlığı Ekim 2020 Ayı Meclis Toplantısı İlanı

    BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca  06 Ekim 2020  Pazartesi  günü saat  09.00’da   Belediye başkanlık makamında  toplanması kararlaştırılmıştır.   Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin toplantıya teşrifleri rica olunur.   30  / 09 /2020     Yakup ÖZER…