Dereli Belediye Başkanlığından Temmuz 2019 Ayı Olağan Meclis Toplantı İlanı

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN                                  Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca  01 Temmuz  2019 Pazartesi   günü saat  09.30’da   Belediye toplantı  salonunda  toplanması kararlaştırılmıştır. Belirtilen gün ve saatte meclis üyelerinin…