Belediye Başkanlığından Aralık 2018 ayı Meclis Toplantı İlanı

                        T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN   Belediyemiz meclisi, aşağıda gündeminde yazılı hususları görüşüp, karara bağlamak üzere 5393  Sayılı Belediye Kanunu’nun 20 nci maddesi uyarınca  03 Aralık 2018 Pazartesi  günü saat  09.30’da   Belediye toplantı  salonunda   toplanması kararlaştırılmıştır. Belirtilen gün…